December 15, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

December 11, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port - RG) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

December 4, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 24, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (DRY PORT - RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 24, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (DRY PORT - KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 20, 2023

အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

November 20, 2023

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၃) - အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဆိုင်းငံ့မိန့်လျှောက်ထားသူများ သိရှိနိုင်ပါရန်

November 17, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်နှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ရွာသာကြီး ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (DRY PORT - KM) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 17, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 15, 2023

အကောက်ခွန်ထိန်း ရာထူးအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages