• စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၂/၂၀၂၀)
  • စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၃/၂၀၂၀)
  • စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၄/၂၀၂၀)
  • အာဆီယံနိုင်ငံများကြား အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ်(Self-Certification System)အရ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
  • မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများအား စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း
  • ဆိပ်ကမ်းများမှ Brand New Car Spare Parts များအား စစ်/ထုတ် စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ
  • အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
  • အရက်၏အကောက်ခွန်နှုန်းများ တိုးမြှင့်ခြင်းကိစ္စ