January 5, 2023

အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

December 28, 2022

အကောက်ခွန်ထိန်း ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 28, 2022

အငယ်တန်းစာရေး၊စာရင်းကိုင်-၄၊ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊စာတွဲထိန်းနှင့် စာကူးစက်လှည့်အကူ ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွာအမှတ်စဉ်များအားထုတ်ပြန်ခြင်း

December 14, 2022

အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 11, 2022

AEO အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

November 28, 2022

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၁/၂၀၂၂)

November 25, 2022

ယာဥ်မောင်း-၅ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏အမှတ်စဥ်နံပါတ်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

November 25, 2022

ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အကောက်ခွန်ရုံးအဆောက်အအုံအား ကမ္ပည်းမော်ကွန်းကြေးပြားတပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနား

November 23, 2022

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၀/၂၀၂၂)

November 18, 2022

အကောက်ခွန်မှူးရာထူးနေရာအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Pages