07/06/2018
မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စတင်ကျင့်သုံးခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
16/05/2018
Maccs စနစ်စတင်ခြင်းနှင့်E Tokenသက်တမ်းတိုးကြေညာခြင်း
04/04/2018
Reduction Code အသစ်များအား MACCS Users များ အသုံးပြုနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ခြင်း
06/03/2018
မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် MACCS System အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Running Test စတင်ခြင်း
02/02/2018
မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် MACCS System အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် E-Token များပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် စတင်အသုံးပြုမည့် Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) အတွက် Importer/Exporter Code (IE Code) ထုတ်ယူခြင်းနှင့် User Registration လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာကြေငြာခြင်း
04/12/2017
မြဝတီမြို့နယ်စပ်ဒေသတွင် MACCS စနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရန် သင်တန်းပို့ချခြင်း
12/10/2017
Call Center ဖွင့်လှစ်၍ ဖြေကြားပေးမည့်အကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
27/09/2017
မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၇ (Customs Tariff of Myanmar 2017) အား ၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
15/06/2017
E-token သက်တမ်းတိုးရန်ကိစ္စ

Pages