အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.myanmarcustoms.gov.mm အား (၁.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ စတင်၍ www.customs.gov.mm အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည်

July 23, 2019
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.myanmarcustoms.gov.mm အား (၁.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ စတင်၍ www.customs.gov.mm အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး (၁.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လိုပါက www.customs.gov.mm ဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါရန်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။