လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံး EXPRESS BUS နှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

July 2, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံး EXPRESS BUS နှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း