လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်အားသွင်းစက် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

June 26, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်အားသွင်းစက် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း