လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG ၊ KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

June 10, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG ၊ KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း