လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် အားသွင်းစက်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

May 9, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ် အားသွင်းစက်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း