ကော့သောင်းမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ဌာနပိုင်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဖြစ်သော (၄)ခန်းတွဲ၊ (၄)ထပ်တိုက် (၂)လုံးအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

April 12, 2024

ကော့သောင်းမြို့နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ဌာနပိုင်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဖြစ်သော (၄)ခန်းတွဲ၊ (၄)ထပ်တိုက် (၂)လုံးအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း