လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Spare Parts များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

January 30, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Spare Parts များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း