လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်နှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ရွာသာကြီး ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (DRY PORT - KM) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 17, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်နှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ရွာသာကြီး ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း (DRY PORT - KM) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း