လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

November 6, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း