လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် Dry Port (KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

September 21, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် Dry Port (KM) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း