လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

September 8, 2023

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း