အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများအတွက်MACCS MCISဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

MACCSMCIS ကိုအသုံးပြုကြမည့်အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ MACCS MCIS အကြောင်းများဆွေးနွေးပွဲအား အကောက်ခွန်သင်တန်းကျောင်း၌ ၁၂.၈.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ၈ နာရီ မှ ၁၀း၃၀ နာရီ ထိကျင်းပခဲ့ရာ MACCS ဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊Japan Customs မှကျွမ်းကျင်သုများ၊JACA Long term Expert များ ၊အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်း (၁၂၀ )ခန့်တက်ရောက်ကြပြီး MACCS MCIS အကြောင်းအရာများ၊လုပ်ငန်းများကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။